DATA & INSIGHTS

Bruk dataanalyse og kundeinnsikt for å treffe de riktige beslutningene

Data er en del av strategien

For å effektivt drive digital fremgang er det essensielt å ha oversikt over data på tvers av virksomheten. Data er alltid en del av strategien vi legger for virksomheten, og vi bruker dataanalyse og kundeinnsikt for å treffe de riktige beslutningene.

Hele veien, fra datastrategi til implementering, opplæring og utdanning, drift og data governance, kan vi med utgangspunkt i data skape en forutsetning for fremgang i din virksomhet.

Steen Rasmussen

Digital Strategist & Senior Partner

steen@iihnordic.com
80 02 48 70

Google Analytics gir deg muligheten til raskt å måle den direkte effekten av dine markedsføringsaktiviteter på nett, og hjelper til med å styrke innhold, struktur og oppbygning av hjemmesiden.

IIH Nordic er som en av svært få virksomheter, Google Train-the-Trainer, noe som betyr, at vi leverer opplæring til vår egen industri og konkurrentene våre i blant annet oppsett, rådgivning og opplæring i Google Analytics.

IIH Nordic er Adobe Analytics Certified Expert og hjelper virksomheter med implementering, validering og løpende support av Adobe Analytics.

En skreddersydd Adobe Analytics-avtale med IIH Nordic sikrer deg et optimalt datagrunnlag, og hjelper deg med å treffe de rette beslutningene på bakgrunn av data i Adobe Analytics.

Dashboards

Virksomhetene har ledere, spesialister og generalister, eksperter og strateger. De har ikke bruk for det samme dataet. For optimal effektivitet, skal du kunne se de data og KPI-er som er relevante for nettopp deg.

Data skal kommuniseres etter ditt behov, og alt det irrelevante dataet skal sorteres vekk. Med et interaktivt, dynamisk dashboard har alle i virksomheten sin egen inngang til data og verktøy.

Vi bygger et dashboard som en data-applikasjon. Det vil si at dashboardet ligger som et dynamisk lag over analyseverktøyet ditt. Du har én inngang til data, og du kan skreddersy hvordan data skal presenteres, og enkelt både sortere eller grave dypere i dataet.

Vi utvikler bl.a. dashboards i Google Data Studio, Microsoft Power BI, Google Analytics og Adobe

Adobe Partner

GDPR

GDPR er den nye EU-databeskyttelsesforordningen og presenterer både utfordringer og muligheter for virksomheten din. Den sikrer at databeskyttelsesreglene i virksomheten er tilpasset den digitale tidsalderen, og gir enkeltpersoner muligheten til å få bedre kontroll over sitt personlige data. Men samtidig er det meget som du som virksomhet blir nødt til å ta tak i for at være klar til 25. mai 2018, når GDPR trer i kraft.

HR-data, CRM-data og til og med en eventuell digital innsjekk i resepsjonen, er underlagt GDPR. L tillegg gjelder data fra webanalyseverktøy som Google Analytics eller Adobe Analytics.

Hos IIH Nordic hjelper vi virksomheter med å kartlegge relevante datakilder, oppbevare dem sentralt, f.eks. en datalake, og generelt sette opp et funksjonelt datalandskap som overholder vilkårene for GDPR, og sikrer virksomheten data som er pålitelig, lett tilgjengelig og kontrollerbar, med sikkert informert samtykke fra dine brukere.

Data Management Platform

En data management-plattform er det verdifulle mellomleddet som samler virksomhetens data, bearbeider det i segmenter eller kundeprofiler og skyver dem videre på en meningsfull måte.

Systemet integreres f.eks. med din Google Analytics, CRM, marketing automation-plattform eller sosiale medier. Det gir deg muligheten til å anvende data til personalisering på hjemmesiden eller i e-poster, fastholde interessen fra tidligere besøkende med gjenmarkedsføring, og skape bedre brukeropplevelser og økt salg.

Vi er sertifiserte i en rekke data management-plattformer, og vi vet hvilke data som kan gi deg svarene du leter efter.

Tag management

At have et tag management system har mange fordele.

Du kan implementere tags meget hurtigere med mindre brug af IT-ressourcer og i et kontrolleret Q&A. Desuden er du altid opdateret med den nyeste kode og kan nemt ændre og implementere ny kode for at optimere din Analytics-opsætning.

Vi tilbyder rådgivning, implementering og træning i tag management-systemer for at sikre optimalt setup og anvendelse. Lad os hjælpe jer med at identificere, hvad der kræves for at få en dataopsætning, der kan bruges til optimale operationelle, taktiske og strategiske optimeringer af onlineaktiviteter.

Insights

Vår ekspertise er evnen til å tolke ditt data – sett fra både brukernes og bedriftens perspektiv. På den måten kan du treffe bedriftsstrategiske beslutninger på bakgrunn av veldokumentert informasjon.

Basert på resultatet av analysen vår, får du det perfekte utgangspunktet for målrettet optimering av både hjemmeside og online markedsføring.

Våre anbefalinger for forbedringer er, utover data, basert på vårt arbeid med kjøpsprosesser, kundeopplevelser, fastholdelse og økt salg for en lang rekke av våre kunder.

Konverteringsoptimering

IIH Nordic hjelper deg med å få flere kunder, bedre effekt av markedsføringen og flere lojale besøkende. Vi skaper merkbare resultater ved å optimere din hjemmeside ut fra et usability-perspektiv, slik at kundene oppnår en bedre brukeropplevelse.

Når vi optimerer hjemmesiden din, går vi systematisk til verks, og ta utgangspunkt i en best practice-modell som fokuserer på å sikre deg flere og billigere salg.

Data Governance

90% av all data i verden er skapt de siste 2 årene. Og med IoT og en massiv økning i tiden vi bruker på at surfe, sosialisere, spille og handle på nettet, øker mengden av data bare ytterligere. De akkumulerende datamengdene betyr at du hele tiden må sikre at dataet du håndterer er av høy kvalitet.

Alt for mange virksomheter er ikke konsistente i hverken datainnsamling eller kvalitetssikring, og det gir store hull i beslutningsgrunnlaget og koster både tid og ressurser.

IIH Nordic har hjulpet både nordiske og internasjonale virksomheter med å bearbeide, overvåke og kvalitetssikre data, og vi kan hjelpe deg med den rette strategien for data governance.

Predictive Analytics

Predictive Analytics kan brukes til mange forskjellige formål. Helt grunnleggende gir Predictive Analytics deg muligheten til å forutsi et bestemt resultat eller en bestemt handling basert på eksisterende data.

Vår bruk av Predictive Analytics benytter vår viten om data til å forutse for eksempel Churn-risikoen for en bestemt bruker, eller hvilken kommunikasjonskanal brukeren vil anvende neste gang, basert på eksisterende adferd.

Denne kunnskapen kan forhindre at en kunde vil gå til en konkurrent, forutsi nye tendenser eller hjelpe med å forstå hvilke produkter kunden vil, utover de allerede eksisterende.

Machine Learning

Med Machine Learning kan du automatisere repetitive og tidskrevende manuelle arbeidsoppgaver og få ny innsikt i kundeadferd ved hjelp av intelligent forutsigelse.

Du kan f.eks. forutsi brukeradferd og ved hjelp av dette, sende ut målrettede, relevante budskap, du kan forbedre brukeropplevelsen på nettstedet ditt med intelligent lastehastighets-optimering, identifisere anomali i store, komplekse datasett i sanntid, før utfallene begynner å koste deg, eller du kan automatisere prioriteringen av f.eks. henvendelser til kundeservice.

Hos IIH Nordic har vi hjulpet virksomheter med å utvikle og implementere innovative Machine Learning-løsninger som intelligent og effektivt har redusert omkostninger og økt fortjenesten.