4-DAGERS ARBEIDSUKE

Les om bakgrunnen for det mest omtalte
HR-tiltaket på flere årtier

IIH Nordics har som mål å skape verdi gjennom den nyeste teknologien og digitale kunnskapen ved hjelp av løpende utdannelse og utvikling av dyktige mennesker.

Vårt fokus på å være foran innen kunnskap og teknologi betyr ikke kun at vi er ledende i bransjen når det kommer til å utnytte de mange mulighetene det digitale landskapet gir for å skape verdi for våre kunder. Det betyr også at vi i begynnelsen av 2017 kunne innføre en 4-dagers arbeidsuke på 30 timer for alle IHH Nordics ansatte – uten nedgang i lønn. På fredagene har vi fri.

Vi opplever at det gir høyere tilfredshet, mindre sykefravær og stress og ikke minst – at det har en positiv effekt på omsetningen. Glade og motiverte medarbeidere er effektive medarbeidere.

Vil du vite mer om 4-dagers arbeidsuke?

Kontakt oss på iih@iihnordic.com eller på tlf. +4570202919, hvis du vil høre mer om vår suksess med å innføre 4-dages arbeidsuke hos IIH Nordic.