OM IIH NORDIC

Mest mulig livskvalitet gjennom teknologi

Vi realiserer våre kunders fulle digitale potensiale

Med et solid erfaringsgrunnlag og med over 50 dedikerte konsulenter har IIH Nordic siden 2005 arbeidet målrettet med å øke verdien av danske så vel som internasjonale virksomheters digitale investering.

Mest mulig livskvalitet gjennom teknologi

IIH Nordics visjon handler om livskvalitet, fordi vi ønsker å være en arbeidsplass utenom det vanlige. Livskvalitet er med på å skape og holde på dyktige, motiverte og inspirerte medarbeidere, som har det drivet som skal til for å konstant være et hestehode foran utviklingsmessig. Dette sikrer at våre kunder får best mulig rådgivning og mest mulig verdi ut av å samarbeide med oss.

Livskvalitet defineres av tre ting: Mening, lyst og autonomi.

Arbeidet vårt skal være lystbetont, det skal være meningsfullt, og vi skal kunne bestemme selv over eget liv og egen tid. Med intelligent bruk av teknologi, arbeider vi for å utvikle en arbeidsplass med livskvalitet i fokus. Vi tror på at dette skaper verdi, både for våre medarbeidere og våre kunder.

Mest mulig verdi gjennom implementering av den nyeste teknologien og vedvarende utvikling av intelligente mennesker

For oss er handler ikke verdi bare om økonomisk vinning. Verdi er også kundetilfredshet, det er langvarige relasjoner og langsiktige strategier. Vi kan godt snakke om økt konverteringssats, vekst i trafikk eller større ROI. Men vi vil heller snakke om å være innovative, om å være nysgjerrige, og om å sikre kundene våre den nyeste kunnskapen og de beste løsningene med intelligent bruk av teknologi.

Det er det som gjør IIH Nordic til et annerledes byrå. Det er det som gir oss sterke og langvarige relasjoner til kundene våre. Det er det som gir oss lyst å komme på jobb hver dag. Og det er til syvende og sist det som sikrer deg fantastiske resultater ditt samarbeid med oss.

Tillitt

Vi arbeider med komplekse produkter og komplekse virksomheter i en kompleks, digital virkelighet. Derfor er tillitt avgjørende for at vi skal kunne bevege oss fremover – både som kollegaer og som samarbeidspartnere og rådgivere for kundene våre.

Hjelpsomhet

Vi tar hjelpsomhet seriøst, både i det daglige arbeidet vi gjør, og når vi ser på det store bildet.  Vi skal levere kvalitet og vi skal levere resultater, men vi skal også stå klare til å hjelpe når noen har behov for oss. Uansett om det er en kunde, en kollega eller en tidligere samarbeidspartner.

Glede

Vi har fokus på den glade medarbeider, på det gode liv og på den gode, tillitsfulle kunderelasjonen. Vi vil gå glade på jobb, og vi tror på at en gledefylt og lystbetonet tilnærming til arbeidsoppgavene våre er med på å sikre våre kunders ekstraordinære resultater.