CASESTUDIER

Alt det vi gjør er drevet av lidenskap

Dette sier kundene våre

Å la arbeidet snakke for seg selv er ikke en klisjé. Det er et bevis på den lidenskapen som ligger bak alt det vi gjør. Opp igjennom årene har våre spesialister skapt imponerende resultater for en lang rekke kunder, og vi er stolte av resultatene vi har oppnådd, og de problemene vi har definert, målt og løst.

Vi har jobbet sammen med et bredt utvalgt av virksomheter – fra C20-virksomheter til utdannelsesinstitusjoner, start-ups og medier. Ta en titt på noen eksempler på hvordan vi har jobbet.

IIH Nordic har løftet vår ytelse og tilstedeværelse på nettet med en styrket branding og, som en konsekvens, en forbedret ROI. De ivaretar all administrasjon, optimering og evaluering av våre AdWords-kampanjer, og vi føler oss helt trygge på samarbeidet og den løpende kommunikasjonen.

Kristine Andersen
Kristine AndersenMarkedsføringssjef, Wallmans

Danfoss er en av verdens største leverandører av termostater, kjølesystemer, strømmoduler og lignende produkter. Danfoss har flere forskjellige produktkategorier og forretningsenheter, og er også til stede i mange land verden over, med mange forskjellige partnere.

 • Bakgrunn

  Danfoss’ nettsted er stort og komplekst, men det betyr ikke at Danfoss ikke har fokus på kundene som en helhet. Innsikt i hvordan kundene bruker produktene og tjenestene i kombinasjon med hverandre er essensielt. Danfoss’ største utfordring er derfor å opprette en datastruktur der det er mulig å analysere brukeradferd på tvers av kanaler, og dermed finne ut hvordan brukerne interagerer med onlineverktøy og -tjenester

 • Løsning

  Vi sørget for en kodestruktur som gjorde det mulig å forbinde trafikk på tvers av domener, produkter, land, osv., og utviklet en teknisk håndbok for implementering og analyse. Dessuten implementerte vi sporing og kategorisering av eventer på tvers av forretningsområder og oppsatte datadimensjoner i Google Analytics, som gjør det mulig å hente målrettede datautdrag og se relevante datautsnitt på tvers av forskjellige dimensjoner.

 • Effekt

  Oppsette gjør det mulig for Danfoss å analysere produktinteresser på tvers av organisasjonen, og understøtter strategisk bruk av Google Analytics for en bred vifte brukere og forretningsenheter.

FLSmidth er verdens ledende leverandør av service og rådgivning innen sement- og mineralindustrien.

De har et verdensomspennende og sterkt konkurransepreget marked. Vi snakker om et komplekst B2B nisjeprodukt med en lang beslutningsprosess og mange influencere i innkjøps- og beslutningsprosessen. Til gjengjeld kan vellykkede leads være millioner verdt.

 • Bakgrunn

  FLSmidth trengte å nå flere av de essensielle influencerne og få flere leads. Gjennom sosiale medier og målrettet innhold kunne de holdes motiverte og engasjerte, og hjelpes videre i salgstrakten.

 • Løsning

  Med en omfattende innholdskartlegging fikk FLSmidth et overblikk over innholdet de hadde – og innholdet de manglet. De fikk utviklet databerikede personaer, lagt en strategi for innholdsresirkulering, og utdannet det interne teamet sitt. Implementering av en plattform for markedføringsautomatisering og oppsett av intelligente e-post-flows, sørget for at brukerne ble nådd frem til med det rette budskapet for deres behov.

 • Effekt

  FLSmidth forbedret sitt reach på LinkedIn med 45 %, og antallet tilhengere steg med 35 % på ett år. De har et fullstendig overblikk over innholdet sitt, og hvordan de kan gjenbruke det. Teamet har fått regelmessig kompetanseutvikling gjennom opplæring og inspirasjonsseminarer. Den månedlige innholdsproduksjonen er blitt systematisert, slik at FLSmidth kan legge et konstant press på markedet. Dessuten er det bedre oppfølgning av leads før, under og etter konferanser.

Fullrate er en av Danmarks ​​største leverandører av bredbåndsløsninger. Markedet er meget prisfølsomt med høy konkurranse, og derfor kan det være dyrt å bruke de tradisjonelle markedsføringskanaler med tanke på ROI.

Fullrate case
 • Bakgrunn

  Sammen med Fullrate ønsket vi å teste om YouTube kunne fungere som en direkte salgsgenererende markedføringskanal, i stand til å generere avkastning på lik linje med andre kanaler, som Google AdWords.

 • Løsning

  Oppbygging av avanserte gjenmarkedsføringssegmenter, på bakgrunn av analyse av kjøpsadferden til potensielle kunder på Fullrates hjemmeside. Deretter intelligent oppsett av gjenmarkedsføringskampanjer basert på kjøperreisen, med fokus på riktig frekvensstyring, riktige tidsintervaller, mm. Kontinuerlig optimering basert på best ytende YouTube-kanaler, plasseringer og segmenter samt sikring av kommunikasjon på tvers av andre markedsføringskanaler som tradisjonell TV, skjermannonsering og Google AdWords.

 • Effekt

  Allerede etter en måned så vi konverteringsfrekvenser fra klikk til nettsted og videre til salg på over 20 %. Prisen per konvertering var knapt en tredjedel av hva det kunne ha kostet med en generisk SEM-kampanje, på grunn av den intense konkurransesituasjonen. Testperioden ble utvidet på grunn av de gode resultatene, og YouTube-gjenmarkedsføring er nå en fast del av Fullrates markedsføringsplan.

JDE Professional er Danmarks ledende leverandør av profesjonelle kaffeløsninger og har over 15,000 kunder innenfor både privat og offentlig sektor.

 • Bakgrunn

  JDE Professional hadde kort tid før prosjektstart skiftet navn fra Merrild og hadde derfor behov for å skape brand awareness. Samtidig hadde de et behov for å tiltrekke seg flere nye leads gjennom sine digitale kanaler for å markedsføre deres nye kompromissløse kaffeløsning, Promesso.

 • Løsning

  IIH Nordic utviklet en markedsføringsstrategi på bakgrunn av en rekke datadrevne personaer. Segmenter utvalgt med utgangspunkt i de utviklede personaene ble eksponert for budskap gjennom reklame på sosiale medier og gjenmarkedsføring på tvers kanaler. Vi utviklet en målrettet microsite i Unbounce, bygde intelligente lead-flows, kjørte en native ad-kampanje og lagde en strategi for gjenbruk av innhold. Dessuten sto vi for innholdsproduksjon av bl.a. infografikker, guides, rapporter, casestudier og sosiale innlegg rettet mot de forskjellige personaene i forskjellige, definerte stadier av kjøpsreisen.

 • Effekt

  Kampanjen ga en kraftig økning i brand awareness for både JDE Professional og Promesso, vekst i antall følgere på LinkedIn og Facebook og kvalitets-leads fra annonseringsaktiviteter på sosiale medier. Dessuten fikk de en ferdig utviklet metodologi for fremtidige markedsføringsaktiviteter og en metode for resirkulering av innhold som sørger for at JDE kan få glede av det produserte innholdet i mange år fremover.

Rockwool er en av ​​verdens ledende virksomheter innen isoleringsbransjen. Virksomheten er representert i over 35 nasjoner, og er markedsleder i mange europeiske land. Rockwools hovedkvarter ligger i Hedehusene, like ved København, men Rockwool er representert med lokale kontorer i mange forskjellige land.

 • Bakgrunn

  Rockwool har ikke direktesalg online, men det er en viktig faktor i salgsprosessen at kundene kan få troverdig veiledning på nett. Rockwools digitale strategi styres fra Rockwools hovedkvarter i Danmark, men de lokale webredaktørene er ansvarlige for å skape relevant innhold basert på deres lokalkunnskaper. Rockwool ønsket å kunne gi de lokale webredaktørene relevante verktøy og relevant kunnskap om SEO. På den måten skulle de sikre en internasjonal innsats for å øke den samlede synligheten på nett.

 • Løsning

  Omfattende SEO-analyse av tre utvalgte lands hjemmesider, og påfølgende anbefalinger rundt søkeord, innholdsoptimering og tekniske forbedringer. Lister til hvert lands webredaktører med spesifikke oppgaver, estimering av tidsforbruk og potensiale for hver enkelt oppgave. I tillegg, Searchmetrics-opplæring med alle lokale webredaktører, for å gi dem den nødvendige innsikten for å optimere deres lokale hjemmeside.

 • Effekt

  Prosjektet ble en så stor suksess, at IIH Nordic deretter gikk videre og lanserte prosjektet i 12 ytterligere europeiske og nordamerikanske markeder. Det har resultert i økt organisk synlighet – mange av kontorene har økt synligheten med over 100 %. Rockwools hovedkvarter er dessuten nå i stand til å følge utviklingen på tvers av landegrenser gjennom en dashbord-funksjon i Searchmetrics.

Carl Ras er en engros jernvarehandel og nettbutikk. Med tredje generasjon ved selskapets ror, har Carl Ras en egen app, 275 medarbeidere og 27,000 varenumre. Carl Ras har en bred kundebase, herunder både private kunder, innkjøpere og større byggeprosjekter.

 • Bakgrunn

  Da Carl Ras kontaktet IIH Nordic, hadde de opplevd et fall i onlinetrafikk og ønsket hjelp til å generere en høyere årlig omsetning basert på deres aktiviteter på nett. Ønsket om flere besøkende i nettbutikken og økt brand awareness, resulterte i et samarbeid med IIH Nordic for optimering av AdWords og SEO. Det primære målet var å nå et årlig inntjeningsmål på AdWords og samtidig sørge for at hver investerte krone gav minst 25 kroner i avkastning. Målsetningen med SEO var i første omgang å stoppe fallet i trafikk og dernest øke synligheten, organisk trafikk og inntekt.

 • Løsning

  På AdWords implementerte vi en gjennomgående optimering av konto, struktur, strategi, keywords og budskap med fokus på fortjeneste og lavthengende frukt. Dessuten implementerte vi annonseutvidelser og gjenmarkedsføring basert på brukeradferd. Bruk av annonsering via Google Shopping, YouTube og Display, og løpende optimering og a/b-testing. På SEO-siden fokuserte vi på en teknisk optimering av nettbutikkplattformen, strukturering av linkprofil og arbeid med lavthengende frukt og de mest lønnsomme produktene og produktkategoriene.

 • Effekt

  Gjennom et tett samarbeid mellom IIH Nordic og Carl Ras ble online suksess en realitet. AdWords fortjeneste steg 355 %, mens den organiske synligheten fikk snudd sin nedadgående kurve og steg 50 % i løpet av første års samarbeid.

Falck arbejder sammen med os på at aktivere interne data til at drive forbedringer. Vi har gennem et kort projekt formået at binde flere datakilder og datapunkter på tværs af hele Falck Assistances kundegruppe. Det giver Falck mulighed for at kunne arbejde med customer journeys fra optimeret akkvisition til at forebygge churn

 • Bakgrunn

  Ved at bruge Cloud Based teknologi og spejling af data fra interne datakilder hos Falck (100% GDPR compliant) har det været muligt for os at kombinere alle datakilder på kundeniveau per interaktion – det gør Falck i stand til at følge transaktioner live på kundeniveau, produktniveau og/eller på aggregeret niveau, hvilket gør det muligt at træffe data-drevne beslutninger – live!

 • Løsning

  Vi har udviklet vores helt egen tech stack, hvor vi bruger mellem 10-20 forskellige Cloud Based applikationer for at ensrette og bearbejde data gennem forskellige teknologier (her iblandt machine learning) for dernæst at aktivere data eller visualisere dem i dashboards. Det gør, at vi i dette tilfælde kunne skabe ét kunde-ID på tværs af Falck Assistance legacy systemer på 3-6 måneder.

 • Effekt

  Ved at bruge data til at vurdere profitabiliteten af blandt andet kunder og produkter har Falck Assistance været i stand til at blive den mest profitable division i Falck Group – Faktisk så meget, at Falck Assistance er den primære bidrager til Falck Groups bundlinje. Det synes vi er ret fedt!

CDNetworks er en av verdens største leverandører av CDN-løsninger til nettsteder.

CDNetworks er et velkjent merke i Skandinavia, der opererer i en B2B-nisje som en high-end-leverandør. De har et svært komplekst teknisk produkt, og innkjøpsprosessen er derfor omfattende. Samtidig er hver lead potensielt av stor verdi.

 • Bakgrunn

  CDNetworks hadde som mål å øke antallet leads gjennom en målrettet innholdsstrategi, som skulle treffe den smale målgruppen av IT-beslutningstakere.

  Målsetningen var å skape 25 leads gjennom de nye aktivitetene.

 • Løsning

  IIH Nordic hjalp CDNetworks med utviklingen av white papers (rapporter) og andre typer innhold med primært fokus på den smale målgruppen.

  Målgruppen mottok dessuten målrettede budskap gjennom LinkedIn targeting. Dessuten styrket vi landingssidene med fokus på å understøtte flere e-post-registreringer og utviklet målrettede native ads.

  Avansert annonsering gjennom YouTube, skjerm, retargeting og søk skulle sikre mer relevant trafikk.

 • Effekt

  Kampanjen sikret 70 nye leads av høy kvalitet og styrket CDNetworks generelle markedsposisjon i Danmark.

  Konverteringsfrekvensen på LinkedIn var skyhøy, som et resultat av det intelligente oppsettet, og arbeidet her skapte en metodologi for fremtidige kampanjer.

  Effekten var så imponerende at CDNetworks valgte å oversette innhold og konsept, slik at kampanjen kunne kjøres globalt på attraktive markeder.