Dansk version English version Norsk version Svensk version
iih.no

Kontaktinformasjon

Tlf: +45 70 20 29 19
Mail: iih@iihnordic.com

Norge - Danmark - Sverige

Et spørsmål om kompetanse

Med fokus på Internettets forretningsmessige og kommunikative muligheter ferdes vi i en snever verden av spesialister.

Derfor står vi ofte i en situasjon hvor vi i utgangspunktet er nødt til å utdanne våre medarbeidere fra bunnen, da det er få medarbeidere som har de kompetanser som passer vårt behov.

Vi lærer hele tiden og utnytter våre kompetanser
Derfor setter vi utdannelse og feedback i høysetet. Både ledelse og medarbeidere lærer hele tiden, og vi blir bedre til å utnytte hverandres kompetanser og evner.
Av samme grunn er vår dagligdag ikke forutsigelig, men preget av søk etter viten, diskusjon av begreper, jakt etter resultater og åpen dialog. 

Det eneste vi kan garantere hverandre hver dag er et smil, og at vi er klokere når vi går hjem enn når vi kom.

Kontakt IIH Nordic hvis du mener vi har bruk for dine kompetanser.

 

 

Her finner du oss:

Picture1

1297
www.iihnordic.dk - IIH | Lille Strandstræde 6 | 1254 København K | Telefon: +45 70 20 29 19 | Fax: + 45 77 33 40 01 | iih@iihnordic.com